Rekrutacja

Limity miejsc w poszczególnych oddziałach

W roku szkolnym 2024/2025 planuje się otwarcie następujących oddziałów:

Technikum Nr 2

technik pojazdów samochodowych – 30 miejsc

Szkoła Branżowa I Stopnia Nr 8 (3-letnia)

mechanik pojazdów samochodowych – 30 miejsc,

fryzjer – 10 miejsc,

elektromechanik pojazdów samochodowych – 10 miejsc,

blacharz samochodowy – 10 miejsc,

Skip to content