Samorząd uczniowski

Filip Ziółkowski, klasa 1FE – przewodniczący

Alan Kniejski, I FE – zastępca przewodniczącego

Daria Bierczyńska, III Sp  – skarbnik

Szymon Maćkowski, III Rg – sekretarz

Opiekun samorządu: mgr inż. Jolanta Nawrat