Opisy zawodów

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Technik pojazdów samochodowych to specjalista w zakresie budowy i eksploatacji samochodów. Absolwenci tego kierunku kształcenia mają możliwość gruntownego poznania budowy pojazdów samochodowych, a także nowoczesnych metod ich obsługi i naprawy. Specjalista w dziedzinie pojazdów samochodowych posiada również szeroką wiedzę z zakresu współczesnych układów elektrycznych i elektronicznych, które nie tylko zapewniają prawidłowe i bezawaryjne działanie pojazdu, ale mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo ruchu.

Pięcioletni cykl kształcenia obejmuje następujące przedmioty zawodowe:

 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Przepisy ruchu drogowego
 • Bezpieczeństwo pracy
 • Silniki pojazdów samochodowych
 • Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych
 • Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych
 • Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych
 • Pracownia elektrotechniki i elektroniki
 • Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym
 • Język obcy zawodowy
 • Zajęcia praktyczne

Technik pojazdów samochodowych ma szansę zatrudnienia między innymi w:

 • w autoryzowanych stacjach obsługi,
 • stacjach diagnostyki pojazdów,
 • zakładach produkcji pojazdów (m.in. OPEL w Glwicach, Fiat w Tychach),
 • zakładach produkujących podzespoły,
 • zajezdniach i bazach transportowych,
 • salonach sprzedaży samochodów,
 • firmach przewozowych i kurierskich,
 • firmach sprzedających części i materiały eksploatacyjne.

Wielu absolwentów naszego technikum kontynuje naukę na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej w Gliwicach i innych renomowanych uczelniach kształcących inżynierów branży motoryzacyjnej.

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Po trzech latach nauki, absolwent zdając egzamin zawodowy uzyskuje kwalifikacje w zakresie diagnostyki, naprawy i obsługi pojazdów samochodowych. Uogólniając, praca mechanika samochodowego polega na dbaniu o prawidłowe działanie i odpowiedni poziom techniczny pojazdów powierzonych mu przez klientów (firmy, klienci indywidualni). Obowiązki mechanika pojazdów samochodowych obejmują przede wszystkim sumienne i zgodne z obowiązującą technologią wykonywanie prac demontażowych, montażowych i regulacyjnych w całych pojazdach oraz w poszczególnych zespołach i układach (z wyłączeniem zespołów i układów elektrycznych, którymi zajmuje się elektromechanik samochodowy).

Zajęcia edukacyjne obejmują następujące przedmioty zawodowe:

 • Budowa samochodów,
 • Obsługa i naprawa samochodów,
 • Wyposażenie elektryczne samochodów,
 • Technologia mechaniczna,
 • Rysunek zawodowy,
 • Przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami,
 • Zajęcia praktyczne.

Zajęcia praktyczne odbywają się w renomowanych zakładach samochodowych na terenie Zabrza i okolic. W pierwszej i drugiej klasie zajęcia praktyczne odbywają się dwa razy w tygodniu, a w klasie trzeciej trzy dni w tygodniu.

Mechanik pojazdów samochodowych może znaleźć zatrudnienie przede wszystkim w:

 • autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów,
 • wyspecjalizowanych warsztatach samochodowych,
 • zakładach produkujących samochody,
 • zajezdniach i bazach transportowych,
 • firmach przewozowych i kurierskich,
 • firmach zajmujących się dystrybucją części i materiałów eksploatacyjnych.

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Nauka w zawodzie elektromechanik poj. sam. trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, a także zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego w Zabrzu. Absolwent po zdaniu egzaminu zawodowego uzyskuje kwalifikacje w zawodzie.

Elektromechanik poj. samochodowych, nazywany często elektrykiem samochodowym zajmuje się w szczególności wykrywaniem i usuwaniem usterek obwodów elektrycznych i elektronicznych pojazdów, a także montażem wyposażenia dodatkowego takich jak alarmy, centralne zamki, sprzęt car audio i innych. Coraz większy udział elektroniki w pojazdach powoduje, że elektromechanicy są i będą bardzo poszukiwaną grupą zawodową na rynku pracy.

W czasie trzech lat kształcenia elektromechanicy uczą się następujących przedmiotów zawodowych:

 • Podstawy techniki,
 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki,
 • Konstrukcja pojazdów samochodowych,
 • Urządzenia elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych,
 • Przepisy ruchu drogowego,
 • Pracownia elektromechaniki i elektroniki,
 • Zajęcia praktyczne.

Elektromechanik samochodowy, podobnie jak mechanik może znaleźć zatrudnienie w wielu zakładach branży motoryzacyjnej, zwłaszcza w autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów oraz wyspecjalizowanych warsztatach samochodowych.

BLACHARZ SAMOCHODOWY

Nauka w zawodzie blacharz samochodowy również trwa 3 lata i kończy się egzaminem czeladniczym zdawanym przed komisją powołaną przez Cech Rzemiosł Różnych. Zajęcia praktyczne odbywają się w autoryzowanych stacjach obsługi i w wyspecjalizowanych zakładach rzemieślniczych.

Blacharz samochodowy, to specjalista od nadwozi samochodowych. Podstawowym profilem działalności blacharza smochodowego są prace remontowo-modernizacyjne oraz prototypowe w zakresie obróbki i kształtowania blach samochodowych.

Trzyletni cykl nauki obejmuje następujące przedmioty zawodowe:

 • Rysunek techniczny,
 • Technologia napraw blacharskich,
 • Budowa pojazdów samochodowych,
 • Obsługa klienta w warsztacie blacharskim,
 • Zajęcia praktyczne.

Blacharz samochodowy jest bardzo cenionym i poszukiwanym fachowcem w Polsce i w wielu krajach Uni Europejskiej. Może znaleźć zatrudnienie w zakładach motoryzacyjnych zajmujących się budową i naprawą samochodów.

LAKIERNIK SAMOCHODOWY

Nauka w zawodzie lakiernik trwa 3 lata i kończy się egzaminem czeladniczym zdawanym przed komisją powołaną przez Cech Rzemiosł Różnych. Zajęcia praktyczne odbywają się w autoryzowanych stacjach obsługi i w wyspecjalizowanych zakładach rzemieślniczych.

Lakiernik samochodowy to wysokiej klasy specjalista, który wprawnym ruchem dłoni potrafi przywrócić blask staremu lub zniszczonemu nadwoziu. Praca lakiernika obejmuje czynności wstępne, takie jak wygładzanie nadwozia z wszelkich chropowatości czy malowanie podkładowe oraz lakierowanie właściwe, które wymaga najwyższych kwalifikacji i dużego doświadczenia.

W Naszej Szkole lakiernik kształci się w klasie wielozawodwej, w której nauka przedmiotów teoretycznych podzielona jest na dwa etapy: w pierwszym, dwa lub trzy razy w tygodniu uczeń uczęszcza do szkoły kształcąc się ogólnie, w drugim zdobywa wiedzę zawodową na miesięcznych kursach zawodowych.

Kursy zawodowe obejmują następujące przedmioty:

 • Chemia z materiałoznawstwem,
 • Rysunek techniczny z maszynoznawstwem,
 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki,
 • Pomiary techniczne,
 • Technologia.

Wykwalifikowani lakiernicy samochodowi bez problemu znajdują zatrudnienie w zakładach napraw samochodów. Mają również szerokie perspektywy zatrudnienia w przemyśle (nie tylko motoryzacyjnym).

FRYZJER

W zabrzańskiej „samochodówce” kształcą się nie tylko specjaliści branży motoryzacyjnej. Najlepszym tego przykładem jest prowadzona od wielu lat klasa „fryzjerska”. Zajęcia w szkole odbywają się w nowoczesnej pracowni fryzjerskiej, poza tym uczennice kilka razy w tygodniu odbywają praktyki w renomowanych zakładach fryzjerskich.

Zajęcia w szkole obejmują następujące przedmioty zawodowe:

 • Higiena,
 • Stylizacja,
 • Materiały fryzjerskie,
 • Podstawy działalności usługowej,
 • Technologia fryzjerska.

Po trzech latach nauki absolwenci przystępują do egzaminu czeladniczego.

Fryzjer zawodowo zajmuje się układaniem fryzur zgodnie z życzeniem klienta. W pierwszej kolejności doradza wybór odpowiedniej fryzury, dopasowanej do kształtu twarzy klienta i jego kolorystyki lub proponuje odpowiednie modyfikacje.

Obok strzyżenia i układania włosów, fryzjerzy zajmują się także wszelkimi rodzajami koloryzacji włosów – farbowaniem, rozjaśnianiem, tworzeniem pasemek, balejażem, dekoloryzacją. Wiele salonów oferuje również usługi związane z przedłużaniem lub zagęszczaniem włosów czy zabiegami regeneracyjnymi włosów zniszczonych.

Fryzjer zajmuje się również tworzeniem fryzur okolicznościowych, tworzonych na specjalne okazje takie jak śluby, komunie, sylwester, chrzciny. Doradza klientom w doborze najlepszych środków pielęgnacyjnych oraz we właściwym dbaniu o wykonaną fryzurę. Od dobrego fryzjera wymagane są przede wszystkim umiejętności fryzjerskie, a co za tym idzie umiejętności manualne, wyobraźnia, zmysł estetyczny, jak również również wysoka kultura osobista oraz czystość podczas wykonywania pracy. Ważne jest również aby fryzjer szanował decyzje klienta i słuchał jego wskazówek i życzeń.

Miejscem pracy fryzjera mogą być nie tylko salony fryzjerskie, ale także miejsca, gdzie potrzebny jest specjalista od stylizacji włosów, czyli teatry, plan zdjęciowy, telewizja, studia fotograficzne.

Skip to content