SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY

mgr Izabela Toczkowska
Godziny pracy:
Poniedziałek8:00 – 11:00
Środa11:00 – 15:00
Piątek8:00 – 11:00 

Cele działania szkolnego doradcy zawodowego:

  • Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej.
  • Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak: – bezrobocie, – problemy zdrowotne, – adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej.
  • Przygotowanie ucznia do roli pracownika.
  • Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez nie decyzji edukacyjnych i zawodowych.
  • Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych.
  • Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.
Skip to content