Informacje

ZSMS objęty patronatem MT

To już piąty rok naszej współpracy z Wydziałem Mechanicznym- Technologicznym Politechniki Śląskiej.

Przez ten okres nasza młodzież brała udział w projektach, interaktywnych wykładach naukowych oraz konkursach. Dyrekcja i Grono Pedagogiczne uczestniczyło w posiedzeniach Rady Dyrektorów Szkół Średnich.

Przyczyniło się to do stworzenia możliwości rozwoju indywidualnych zainteresowań i umiejętności uczniów oraz wymiany doświadczeń w zakresie nauczania i wychowywania młodzieży pomiędzy nauczycielami ZSMS, a pracownikami naukowo-dydaktycznymi Wydziału MT.

Więcej informacji znajdziecie na stronach Politechniki Śląskiej:

Skip to content