BibliotekaInformacje

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 8 w Zespole Szkół Mechaniczno-Samochodowych w Zabrzu została zakwalifikowana i objęta wsparciem finansowym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Celem Programu jest promocja czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek szkolnych, publicznych i pedagogicznych. Biblioteki są lokalnymi ośrodkami życia społecznego i stanowią centra dostępu do kultury i wiedzy.

Priorytet 3: zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Skip to content