Placówki pomocowe w Zabrzu

UZYSKAJ WSPARCIE!

SKORZYSTAJ Z POMOCY!


CENTRUM ROZWOJU RODZINY W ZABRZU

PARK HUTNICZY 8

41-800 Zabrze

tel: 630 32 33

Placówka oferuje bezpłatną pomoc i porady dla rodzin w kryzysie i  przeżywających problemy ale także szeroki wachlarz zajęć, spotkań rozwojowych zwiększających kompetencje rodzicielskie, umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz polepszających komunikację w rodzinie.

Działalność placówki jest skierowana do rodzin przeżywających trudności

oraz chcących poszerzać swoje kompetencje, które nie są objęte wsparciem MOPR-u.


mieści się w budynku przy ul 3-go Maja 93a


Pomoc w Poradni mogą uzyskać wszystkie dzieci do 7-go roku życia mieszkające w Zabrzu oraz dzieci starsze i młodsze, bez względu na miejsce zamieszkania, jeżeli są uczniami zabrzańskich szkół.

Spotkanie z pracownikiem Poradni należy wcześniej umówić bądź telefonicznie (patrz KONTAKT), bądź osobiście w sekretariacie Poradni. Przed przystąpieniem do badania bądź konsultacji pracownicy Poradni zobowiązani są uzyskać pisemną zgodę na badanie obydwojga rodziców. Dokładniejsze informacje  oraz odpowiednie blankiety dostępne są w sekretariacie Poradni. Dziecko nie może być przyjęte bez zgody prawnego opiekuna. Zaleca się żeby przy pierwszej wizycie w Poradni zabrać ze sobą wszystkie dotychczasowe wyniki bada lekarskich (np. wypisy ze szpitala, orzeczenia o niepełnosprawności) lub psychologicznych oraz Książeczkę Zdrowia dziecka.

Poradnia wszystkie usługi świadczy bezpłatnie.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
41-800 Zabrze
ul. 3 Maja 93A
tel. 32 370-22-40
tel. 32 271-19-51
tel kom. 883-315-363

Adres e-mail: sekretariat@pppzabrze.pl


OŚRODEK PROFILAKTYKI I LECZENIA UZALEŻNIEŃ


ZESPÓŁ INTERWECJI KRYZYSOWEJ W ZABRZU

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu udziela wsparcia psychologicznego w Zespole Interwencji Kryzysowej mieszącym się w budynku przy ulicy Wyzwolenia 7

Wszystkie wizyty odbywają się w uprzednio ustalonych telefonicznie terminach.

Przez aplikację WhatsApp: 603-607-564 – w ten sposób jest możliwe przeprowadzenie połączenia wideo.

Telefonicznie: 32 278-56-70  lub 32 271-64-32, wewn. 59.

Mailowo: zik@mopr.zabrze.pl

Zdalna pomoc psychologiczna świadczona będzie w godzinach:

 • Od poniedziałku do czwartku od godziny 7:30 – 19:30
 • W piątek od godziny 7:30 – 15:30.

Zasady pomocy

Osoby zgłaszające się do Zespołu otrzymają pomoc psychologiczną:

 • bezpłatnie
 • anonimowo (jeśli nie będą chcieli ujawnić swoich danych osobowych – wówczas nie ma możliwości konsultacji osobistej a wyłącznie w formie zdalnej lub telefonicznej)
 • bez względu na wiek – pomagamy zarówno dorosłym, jak i dzieciom oraz młodzieży
 • bez względu na status materialny (nie obowiązuje kryterium dochodowe)

Porad udzielają specjaliści – pedagodzy i psycholodzy, z doświadczeniem psychoterapeutycznym.


Pomagamy poprzez

 • interwencję kryzysową (także w terenie)
 • pomoc psychologiczną i psychoterapię indywidualną, rodzinną, terapię par
 • psychoedukację
 • poradnictwo psychologiczne i prawne
 • poradnictwo telefoniczne i mailowe
 • grupy wsparcia, grupy korekcyjno – edukacyjne, warsztaty rozwojowe

Każdy człowiek a w szczególności mieszkaniec Zabrza, ma możliwość skorzystania z pomocy Zespołu Interwencji Kryzysowej, kiedy wykaże gotowość przyjęcia takiej pomocy lub zwróci się o tę pomoc.

Skip to content