„Szkoła pamięta”

„Szkoła pamięta” to kontynuacja ubiegłorocznej inicjatywy MEN.

Nasi uczniowie wraz z nauczycielami odwiedzali miejsca pamięci, porządkowali groby oraz zapalili znicze.

Niestety w tym roku znicz zapalamy tylko symbolicznie.

Młodzież oraz opiekunowie, którzy zadeklarowali chęć pomocy przy porządkowaniu Starego Cmentarza w Zabrzu musieli pozostać w domach.

Czekamy na poprawę sytuacji pamiętając o zmarłych i miejscach pochówku.