Relacje

Nowe oblicze ZSMS

23 listopada odbyła się uroczystość przekazania do użytku budynku ZSMS po termomodernizacji, która trwała nieco ponad rok.

Inwestycja warta ponad 2 mln zł została sfinansowana z budżetu miasta Zabrze i pozyskanych środków unijnych. Zakres robót objął przede wszystkim:

✅ termomodernizację całego budynku;
✅ wymianę pokrycia dachu;
✅ wymianę schodów zewnętrznych i balustrady oraz daszków;
✅ wymianę nawierzchni placu przed głównym wejściem do budynku;
✅ wymianę instalacji elektrycznej oświetleniowej;
✅ roboty związane z montażem stolarki drzwiowej i okiennej.

W uroczystej akademii wzięli udział zaproszeni goście: Pani prezydent Małgorzata Mańka-Szulik, przedstawiciel Komisji Oświaty Rady Miasta Zabrze Marian Rau, Ewa Borys – z gliwickiej delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego Ewa Wolnica, naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Leszek Szczygielski, a także poprzedni dyrektorzy placówki i przedstawiciele firm wykonujących termomodernizację.

Po oficjalnym otwarciu w części artystycznej zaprezentowały się uczennice klas fryzjerskich oraz zespół kameralny, który zagrał utwory muzyki klasycznej i filmowej.

Skip to content